BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ ZABAWEK

Ruciane – Nida, dn. 12 / 12 / 2013r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA RUCIANE – NIDA
AL. WCZASÓW 4
12-220 RUCIANE – NIDA


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ ZABAWEK


Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie III” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę zabawek – informuję, że zdecydowano o wyborze oferty złożonej przez Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź o wartości 834,93zł brutto. Uzasadnienie: jest to jedyna ważna oferta. Jej wartość całkowita mieści się w ogólnej łącznej szacowanej wartość zamówienia.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 133 poz. 759 ze zm.). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z up. Burmistrz Miast i Gminy Ruciane – Nida
Renata Skopnik – Kierownik projektu


______________________________
podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej
Data powstania: czwartek, 12 gru 2013 08:44
Data opublikowania: czwartek, 12 gru 2013 08:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 gru 2013 08:06
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2554 razy