BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dn. 23 grudnia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.0002.14.2013

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie IX nadzwyczajną (XLIV kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2013-2022,
    • dokonania zmian w budżecie Gminy Ruciane-Nida na 2013 rok.
  5. Zamknięcie obrad. 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2013 15:20
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2013 15:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2014 14:15
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2131 razy