BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie (19.12.2013 - 29.01.2014)

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z działalności miedzy XLIII sesją Rady Miejskiej (19 grudnia 2013 r.) a XLV sesją Rady Miejskiej (29 stycznia 2014 r.)
19.12.2013 r. - Spotkanie opłatkowe w świetlicy przy remizie OSP w Rucianem.
20.12.2013 r. - Kolejne ze spotkań opłatkowych z mieszkańcami gminy, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Wejsunach.
20.12.2013 r. - Przekazanie radiowozu dla Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie. Samochód kosztował łącznie 68,5 tys. zł, jego zakup został dofinansowany przez gminę Ruciane-Nida kwotą 37,5 tys. zł.
23.12.2013 r. - Ostatnie spotkanie opłatkowe przed Świętami Bożego Narodzenia, które odbyło się przy Domu Kultury w Nidzie.
30.12.2013 r. - Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
7.01.2014 r. - Spotkanie z p. Przemysławem Kowalskim, prezesem RenCraftu i p. Z. Popielarczykiem, prezesem PEC-u, w sprawie utrzymania parametrów czynnika grzewczego oraz zasad rozliczania ciepła.
7.01.2014 r. - Spotkanie z p. Alicją Kruszelnicką, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego, p. Mariuszem Paradowskim i p. Zenonem Dziczkiem. Spotkanie dotyczyło przebudowy mostu w Wojnowie oraz utworzenia ścieżki dydaktycznej wzdłuż rzeki Krutyni. Ścieżka będzie prowadzić od plaży wiejskiej w Ukcie do dawnego mostu kolejowego.
11.01.2014 r. - Odbył się III Zimowy spływ kajakowy rzeką Nidką. W tegorocznej edycji imprezy wzięła udział rekordowa liczba 74 uczestników. Spływ zabezpieczali na nowej łodzi ratowniczej strażacy z Grupy Wodno-Nurkowej OSP r. - w Rucianem-Nidzie. Łódź została zakupiona za kwotę 214 tys. zł. 85% wartości projektu to środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Pozostałe 15% to wkład Komendy Głównej PSP (20 tys. zł), Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu MPK i Dorzecza Krutyni (10 tys. zł) i gminy Ruciane-Nida, która dołożyła jedynie 2,6 tys. zł.
14.01.2014 r. - Spotkanie z p. Leszkiem Marchlewiczem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa, p. Bogdanem Słabkiem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Zielona, p. Marcinem Karmowskim, komendantem Komisariatu Policji oraz przedstawicielami mieszkańców. Tematem spotkania były sprawy związane z poprawą bezpieczeństwa na Osiedlu Nida.
17.01.2014 r. - Spotkanie z p. Małgorzatą Jędrzejewską, prezesem spółki Remondis, w sprawie rozliczeń i dalszej współpracy w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Ruciane-Nida.
17.01.2014 r. - Spotkanie z burmistrzami i wójtami gmin z terenu Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas spotkania, które odbyło się w Mikołajkach, omówione zostały kwestie związane z kontynuacją wspólnej akcji promocyjnej w 2014 roku.
19.01.2014 r. - Udział w imprezie narciarskiej przy boisku „Orlik”. Impreza została organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Śniegu i odbyła się w Rucianem-Nidzie już po raz trzeci.
20.01.2014 r. - Spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych RP, podczas którego ustalone zostały m.in. terminy spotkań w poszczególnych jednostkach, a także zatwierdzono plan działań na 2014 rok.
22.01.2014 r. - Spotkanie z p. Przemysławem Kowalskim, prezesem RenCraftu w sprawie możliwości technicznych podniesienia komina przy kotłowni przy ulicy Szkolnej.
26.01.2014 r. - Kolejne spotkanie z p. Alicją Kruszelnicką, dyrektor MPK w sprawie budowy mostu na Krutyni w Wojnowie oraz zagospodarowania plaży wiejskiej w Ukcie.
28.01.2014 r. - Udział w konferencji Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Spotkanie były elementem projektu, w którym bierze udział nasza gmina wraz z innymi samorządami z regionu. Dokumenty, który powstają w ramach działania, ułatwią naszym samorządom wspólne sięgnięcie po środki finansowe w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
29.01.2014 r. - Spotkanie z p. Bogdanem Rybakiem, prezesem Koła PZW „Nida” i p. Leszkiem Szulcem, skarbnikiem Koła, w sprawie ustalenia kalendarza wspólnych imprez wędkarskich. Najbliższa wydarzenie to podlodowe zawody na Jeziorze Nidzkim, zaplanowane nad 15 lutego.

Ponadto w styczniu miały miejsce dwa przykre zdarzenia. Doszło do dwóch pożarów. 21 stycznia 2014 r. zapalił się komin w budynku w Śwignajnie Małym, trzeba było ewakuować dwie rodziny. 27 stycznia 2014 r. zapalił się komin w budynku przy ul. Mazurskiej w Rucianem-Nidzie. W obu przypadkach poszkodowanym udzieliliśmy niezbędnego wsparcia.
Data powstania: wtorek, 4 lut 2014 08:55
Data opublikowania: wtorek, 4 lut 2014 08:59
Opublikował(a): Paweł Wagner
Zaakceptował(a): Paweł Wagner
Artykuł był czytany: 1710 razy