BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenie nr V/2014

w sprawie udzielenia poparcia dla utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie Gminy Piecki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 35-39 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012r. poz. 651 ze zm.) oraz § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Ruciane-Nida - Uchwała Nr X/46/03 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 17 czerwca 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2003r. Nr 114, poz. 1521 ze zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida oświadcza, co następuje:
§ 1
Rada Miejska Ruciane-Nida popiera starania Wójta Gminy Piecki w zakresie utworzenia obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie Gminy Piecki, w szczególności na terenie sołectwa Krutyń, graniczącego z gminą Ruciane-Nida.

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do niezwłocznego powiadomienia o treści niniejszego oświadczenia Wójta Gminy Piecki.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Kaczmarczyk

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2014 11:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2277 razy