BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Śwignajno,
-Numer działki – cz. 95,
-Numer KW – 13036,
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 3000 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z decyzją Burmistrza wynosi 100 zł brutto.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w 2006 r..
2.Ww. teren nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
4.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 7 kwietnia 2006 r. do dnia 27 kwietnia 2006 r.
Data powstania: piątek, 7 kwi 2006 08:30
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2006 08:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 kwi 2006 13:50
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3147 razy