BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na zakup:płytek chodnikowych, obrzeży i krawęrzników na rzecz Urzedu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na zakup płytek chodnikowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, że najkorzystniejszą w postępowaniu okazała się oferta firmy: „ABW Superbruk” Sp. z o. o., Hryniewicze, gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok. Cena oferty: 107 028,40 zł brutto. W wyznaczonym terminie złożono 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.
Data powstania: środa, 26 kwi 2006 10:58
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 14:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 maj 2006 13:31
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3304 razy