BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod kiosk handlowy,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 229/281,
-Numer KW – 12411,
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 5 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,90 zł/m2 miesięcznie + VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2. Ww. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do zagospodarowania pawilonami – straganami dla potrzeb handlu.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następne lata do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 28 kwietnia 2006 r. do dnia 19 maja 2006 r.
Data powstania: piątek, 28 kwi 2006 14:16
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2006 14:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 maj 2006 12:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3175 razy