BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zwanej dalej ustawą, unieważnia ww. postępowanie z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 02 grudnia 2014 r. Zamawiający – Gmina Ruciane-Nida, z siedzibą w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 - ogłosił przetarg nieograniczony na usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Termin składania ofert ustalony został w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień 10 grudnia 2014 r. na godz. 930. Do upływu składania ofert nie złożono żadnej ofert.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia podlega obligatoryjnemu unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy.
Data powstania: środa, 10 gru 2014 13:31
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 14:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 gru 2014 14:03
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2182 razy