BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę bankową związaną z udzieleniem przez bank długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” ogłoszonego w dniu 11.12.2014 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz., za łączną cenę – 610.076,15 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów: cena - 95,00 % i marża - 5,00 % uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Oferta nr 1
Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piszu, ul. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz,
Liczba punków w kryterium: cena – 95,00%:
(610.076,15 zł : 610.076,15 zł) x 95 = 95,00 pkt
Liczba punków w kryterium: marża – 5,00%:
(4,86 % : 4,86 %) x 5 = 5,00 pkt

Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: piątek, 19 gru 2014 13:01
Data opublikowania: piątek, 19 gru 2014 13:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 10:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2345 razy