BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


Nr geod.87/18,pow. 1.617m2,
Położenie: Ruciane-Nida ul. Dworcowa
KW 13031
Cena 57.810,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana która w planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony na magazyny,składy, produkcję z ewentualnym mieszkaniem właściciela działki oraz z wyjazdem od ulicy Bocznej.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu, w wykonaniu uchwały nr XLI/26/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 27.04.2006 roku na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony który wyłoni nabywcę i cenę sprzedaży nieruchomości. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i 22% podatek VAT.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Działka w części obciążona jest dzierżawą.

6.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od 23.06.2006 roku do dnia 14.07.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2006 11:45
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2006 14:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2006 09:55
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3310 razy