BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

W Y K A Z

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod garaż,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – cz. 192/287,
-Numer KW – 22377
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 18 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,50 zł/m2 + VAT miesięcznie.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2.Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe.
3.Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za następne lata do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
4.Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5.O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 30 czerwca 2006 r. do dnia 21 lipca 2006 r.
Data powstania: piątek, 30 cze 2006 11:41
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2006 09:21
Data przejścia do archiwum: niedziela, 23 lip 2006 17:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3075 razy