BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )


Nr geod. 700, pow. 1.916 m2,
Położenie Ruciane-Nida ul. Kowalik
KW 13020
Cena 54.960,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr XLI/34/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 27.04.2006 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony wyłoni nabywcę i cenę sprzedaży działki. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 21.07.2006 roku do dnia 12.08.2006 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 21 lip 2006 10:35
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2006 07:44
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2006 09:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2971 razy