BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603):

Gmina Ruciane-Nida zamienia działkę:
Nr ged. 194/6, pow. 177 m2,
Położenie Ukta
KW 13285
Cena 2.240,00 zł
Działka budowlana stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, nie zabudowana

Na działkę:

Nr geod. 193/1, pow. 177 m2,
Położenie Ukta
KW 15076
Cena 2.240,00 zł

Działka budowlana stanowiąca własność Persjanow Jerzego i Zglińskiej-Persjanow Małgorzaty Krystyny, nie zabudowana

1.Wyżej wymienione działki przeznaczone są do zamiany w wykonaniu uchwały nr XLI/22/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 kwietnia 2006 roku.
2.Zamiana następuje w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.W związku z tym, że cena działek jest taka sama dopłat z tytułu zamiany nie będzie.
4.Koszt przygotowania dokumentacji do zamiany oraz koszt spisania umowy notarialnej pokrywa Gmina Ruciane-Nida.
5.Protokół uzgodnień zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie zamiany.
6.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu na okres 21 dni tj. od dnia 21.07.2006 roku do dnia 12.08.2006 roku i informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.Data powstania: piątek, 21 lip 2006 11:53
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2006 07:45
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2006 09:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3562 razy