BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
   
    1.   Opis nieruchomości – teren pod drobne uprawy rolne
 1. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida
 2. Numer działki – 671/1
 3. Numer KW – 12965
 4. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 393 m2
 5. Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,22 zł/m2 brutto rocznie
 6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 7. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren zabudowy jednorodzinnej  
 8. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca
 9. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego
 10. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje
 11. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 02 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r.
Data powstania: piątek, 2 paź 2015 09:39
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 08:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2015 15:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1515 razy