BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 30.03.2016 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Poczta Polska S. A., Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego, Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda., za łączną cenę – 307.000,25 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według przyjętych kryteriów (a) cena, b) liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
Oferta
Poczta Polska S. A., Pion Sprzedaży Segment Klienta Biznesowego, Rejon Sprzedaży Ostróda, ul. Mickiewicza 15, 14-100 Ostróda
Liczba punków w kryterium (cena brutto - 95%):
(307.000,25 zł : 307.000,25 zł) x 100 x 95% = 95,00 pkt
Liczba punktów w kryterium (liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - 5%)
(55.539 osób : 55.539 osób) x 100 x 5% = 5,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2016 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 11 kwi 2016 10:34
Data przejścia do archiwum: środa, 20 kwi 2016 09:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2161 razy