BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PNO.6840.1.2016                                                                                                                              Ruciane-Nida, dnia 22.04.2016 r.

 

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina  Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 226/56
 3. Powierzchnia: 1395 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXII/175/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 105 000,00 .
 8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012965/3
 9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 105 000,00 zł.
 10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 129 150,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 24 150,00 .
 11. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 22.04.2016 r. do 13.05.2016 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2016 11:26
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2016 08:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 maj 2016 10:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2241 razy