BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGA

Gmina Ruciane-Nida Al. Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida Ruciane-Nida, dn. 20.04.2016 r.

 

Niniejszym informuję, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Rucianem-Nidzie wpłynęły trzy oferty:

 

    1. CE LINGUA SP. Z O.O. Os. Bohaterów Września 1A/c 31-620 Kraków,

    2. Maria Elżbieta Wojsław, ul. Zagłoby 4/9 12-200 Pisz,

    3. Halina Chorążewicz, ul. Lidzbarska 6, 12-100 Szczytno.

Wybrana została oferta Pani Marii Elżbiety Wojsław, która zaoferowała wykonanie zadania w zakresie świadczenia usług psychologa w wysokości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych).

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Ruciane-Nida        

/-/Piotr Ryszard Feliński/-/

Data powstania: czwartek, 21 kwi 2016 07:43
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2016 07:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2016 09:46
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2190 razy