BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

PNO.6840.29.2015                                                   Ruciane-Nida, dnia   26 kwietnia 2016 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art.. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.), odwołuje publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionej w KW OL1P/00013580/7, położonej w obr. geod. Śwignajno, niżej wymienionej:


działka ozn. nr geod 98/12, o pow. 916 m2, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jako PsV – pastwiska trwałe.


Przetarg miał być przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00
w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy ul. Al. Wczasów 4.
Przyczyna odwołania przetargu: nie dotrzymano wymagań art. 38 ust. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

Podano do publicznej wiadomości od dnia 26 kwietnia do dnia 27 maja 2016 roku.

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2016 09:43
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2016 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2016 14:26
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2263 razy