BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod pastwisko.
2.   Położenie nieruchomości – Krzyże.
3.   Numer działki – cz. 31.
4.   Numer KW – 15493.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 6100 m2.
6.   Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,10 zł/m2 brutto rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zieleń naturalną i rekreacyjną oraz zabudowę rekreacyjną.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r.
 
Data powstania: piątek, 29 kwi 2016 09:52
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2016 11:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2016 09:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2127 razy