BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod podwórko.
2.   Położenie nieruchomości – Gałkowo.
3.   Numer działki – 157/1.
4.   Numer KW – KW OL1P/00013656/1.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 149 m2.
6.   Czynsz dzierżawny ustalono w wysokości 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 20 lat.
8.   Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.    
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 29 kwietnia 2016 r. do dnia 20 maja 2016 r.
Data powstania: piątek, 29 kwi 2016 10:26
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2016 11:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2016 09:46
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2264 razy