BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. I. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie zaprasza do złożenia ofert na obsługę kotłowni.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bieżąca kotła c.o. w sezonie grzewczym 2016/2017 w kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, w okresie od 01.10.2016 r. do 30.04.2017 r.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z wybiałkowaniem ścian.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu i podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie.

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Obsługa kotłowni”.

W kopercie wewnętrznej należy umieścić kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent zobowiązany jest do podania całkowitej ceny cyfrowo oraz słownie.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15 do dnia 26 września 2016 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. o godz. 14:00

ZASADY OCENY OFERTY:

Cena oferenta – 100%

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie przy ulicy Mazurskiej 15, tel. 87 423 10 73

                                                                                    

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie

Mariola Kowalska

 

Data powstania: środa, 14 wrz 2016 01:33
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 01:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2016 08:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2155 razy