BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA W UKCIE zaprasza do złożenia ofert na obsługę bieżąca dwóch kotłów CO.

PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST OBSŁUGA BIEŻĄCA DWÓCH KOTŁÓW C.O. W SEZONIE GRZEWCZYM 2016/2017 W KOTŁOWNIACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UKCIE

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Szkoła Podstawowa w Ukcie do 30 września 2016 r.

do godz.1200

 

Otwarcie ofert –30 września 2016 r. godz. 1400.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ukcie tel. 0874257290.

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie o cenę

 

Szkoła Podstawowa w Ukcie zaprasza do złożenia ofert .

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa bieżąca dwóch kotłów c.o. w sezonie grzewczym w 2016/2017 w kotłowniach Szkoły Podstawowej w Ukcie.

Utrzymanie urządzeń grzewczych w dobrym stanie technicznym.

Po sezonie grzewczym – konserwacja kotła c.o. oraz sprzątnięcie pomieszczeń wraz z pobiałkowaniem ścian.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu podpisaną.

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić napis „Obsługa kotłowni”.

Do oferty należy dołączyć kserokopię posiadanych uprawnień do obsługi kotłów c.o.

Oferent jest zobowiązany do podania całkowitej ceny brutto cyfrowo oraz słownie za 1 miesiąc pracy.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Szkole Podstawowej w Ukcie do dnia 30 września 2016 r.do godz. 1200

Oferty złożone po terminie zostaną oferentowi zwrócone bez otwarcia.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz.1400

 

 

ZASADY OCENY OFERTY

Cena oferenta. – 100%

 

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 07:43
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 07:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 13:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2756 razy