BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000 litrów.

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

zakup wraz z dostawą oleju napędowego grzewczego w ilości około 10000litrów. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego.

  1. Dostarczony olej napędowy grzewczy powinien być I klasy (wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6MJ/kg).

  2. Termin realizacji zamówienia: od 05.10.2016 r. do 30.04.2017 r.

  3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida

e-mail: spukta@o2.pl

do dnia 30.09.2016 r. godz. 1200

4.Termin otwarcia ofert: 30.09.2016.r. godz.1400

5. Oferta powinna być: przesłana e-mailem, za pośrednictwem poczty,

kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.

6. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14 – stu dni

od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.

 

7. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,

2) Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w

okresie co najmniej ostatnich 3 lat,

3) Dysponują specjalistycznym taborem transportowym,

4) Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację

zamówienia zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu

ofertowym.

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: waga

Cena: 100%

 

9. Osoba upoważniona do kontaktu: Grażyna Słabek – sekretarz szkoły

tel. 874257290

 

Barbara Pyrdoł – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ukcie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 wrz 2016 07:43
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2016 07:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 paź 2016 13:07
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2016 razy