BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie promenady w Rucianem – Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida, obszar Natura 2000, zgodnie z dyspozycją art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustala 21 dniowy termin na zgłoszenie ewentualnych uwag i wniosków w sprawie. Termin o którym mowa upływa 11 października 2016 roku. Uwagi złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida lub elektronicznie na adres umig@ruciane-nida.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2016 13:24
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2016 13:30
Data przejścia do archiwum: środa, 12 paź 2016 07:41
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1997 razy