BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ruciane-Nida, dn. 26 wrzesień 2016 r.

 

          

 

       IGK.6730.101.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

 

       Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U.2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu          i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015 r., poz.199 z późn. zm.), zawiadamia                  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie budynku warsztatów szkolnych oraz obiektu warsztatowo-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowania terenu, remont ciągów komunikacyjnych oraz remont i przebudowa oświetlenia zewnętrznego, na działce                 o nr geodezyjnym 227/130, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida -           obszar miejski. Inwestorem jest Zespół Szkół Leśnych, im. Unii Europejskiej,                       ul. Polna 2, 12-220 Ruciane-Nida, pełnomocnik: Adrian Gajda, AG Projekt Usługi Inżynierskie, ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz.

       Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie
w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8oo – 14oo).

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :

 

1. Wnioskodawca

2. strony postępowania w drodze obwieszczenia

3. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

 

Data powstania: poniedziałek, 26 wrz 2016 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 26 wrz 2016 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 paź 2016 08:12
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2203 razy