BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zamiany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXVIII/218/2016 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2016r.

Gmina Ruciane-Nida zamienia:

- nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ruciane-Nida ozn. nr geod. 95/2, o pow. 954m2, położoną w miejscowości Krzyże, Gmina Ruciane-Nida, ujawnioną w Księdze wieczystej OL1P/00013629/3, nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczona jako dr, której wartość rynkową ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 27 428,00 zł,

na nieruchomości :

- będące w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej ozn. nr geod. 92/18, 93/12 i 93/15, o łącznej pow. 1024 m2, położoną w miejscowości Krzyże, Gmina Ruciane-Nida, ujawnionych w Księdze wieczystej OL1P/00042179/5, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w ewidencji gruntów oznaczone jako dr, której wartość prawa użytkowania wieczystego rzeczoznawca majątkowy ustalił na kwotę 20 019,00 zł.

Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 30.09.2016 roku do dnia 21.10.2016roku.

Data powstania: piątek, 30 wrz 2016 10:12
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2016 12:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 paź 2016 08:33
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1955 razy