BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

1.   Opis nieruchomości – teren pod budynek gospodarczy/wiatę.
2.   Położenie nieruchomości – Wojnowo.
3.   Numer działki – cz. 121/3.
4.   Numer KW – OL1P/00021157/2.
5.   Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 28 m2.
6.   Wysokość czynszu zgodnie z Zarzadzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
7.   Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8.   Ww. nieruchomość nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.  
9.   Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 07 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.
Data powstania: piątek, 7 paź 2016 11:27
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2016 08:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2016 08:10
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2041 razy