BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ruciane-Nida, 02 listopada 2016 r.

 

 

 

 

IGK.6730.119.2016

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

 

            Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,     poz.23.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 wraz z późniejszymi zmianami), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w obrębie wsi Nowa Ukta i Kadzidłowo. Przedsięwzięcie nie zakłada zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu po wykonaniu inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje projekt sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 DN90 i DN110 oraz przyłączy wodociągowych z rur PE100 DN40. Zestawienie inwestycji:

- rurociąg PE100 Ø 110x6,6 SDR17 L= ok. 2 611,0 m

- rurociąg PE100 Ø 90x5,4 SDR17 L= ok. 325,0 m

- rurociąg PE100 Ø 40x2,4 SDR17 – (przyłącza) L= ok. 283,0 – 7 szt.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie geodezyjnym Ukta na działkach o numerach ewidencyjnych: 282/2, 307/2, 391/2, 392/3, 393, 2300/4, 2300/5, 49, 50, 51, 60/6, 60/7, 62.

            Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8°° - 14ºº).

 

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. Strony postępowania w formie obwieszczenia

3. Strony wg wykazu geodezyjnego

4. a/a

 

Sporządziła:
Julita Małż

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: środa, 2 lis 2016 08:40
Data opublikowania: środa, 2 lis 2016 08:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 gru 2016 14:15
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2051 razy