BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, że w dniu 01 grudnia 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 355967-2016 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert – 9 grudnia 2016 r. godz. 09:30.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej, która dostępna jest w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pokoju nr 21

Data powstania: czwartek, 1 gru 2016 08:46
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2016 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 gru 2016 11:09
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2081 razy