BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Ruciane-Nida, dn. 01 grudzień 2016 r. IGK.6730.128.2016

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na
budowie sześciu pływających betonowych pomostów ( z trapami) z pokładem z deski kompozytowej oraz umocnienie brzegu grodzicami z PCV w ramach inwestycji pn. „Przebudowa nabrzeża jez. Nidzkiego (budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną)”. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 127, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida-obszar miejski. Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.

.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 1 w godz. 8oo – 14oo).

 

 

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,

  2. RZGW Warszawie, Zarząd Zlewni w Giżycku,

  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,

  4. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87) 425 44 51

Data powstania: czwartek, 1 gru 2016 09:05
Data opublikowania: czwartek, 1 gru 2016 09:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 gru 2016 10:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2012 razy