BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 353/5
  3. Powierzchnia: 42 m2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVIII/216/2016, z dnia 31.08.2016 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 356/2, położonej w miejscowości Ruciane-Nida. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opisana jako 50 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  1. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 5 740,00 zł.
  2. Ujawniona w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8.
  3. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 5 740,00 zł.
  4. Cena sprzedaży brutto wyniesie 7 060,20 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 1 320,20 .
  5. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie               art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09.12.2016 roku do dnia 30.12.2016 roku.
Data powstania: piątek, 9 gru 2016 12:50
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 09:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2017 10:28
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2285 razy