BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.).

  1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane-Nida
  2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 146/6
  3. Powierzchnia: 29 m2

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXIII/252/2016, z dnia 27.10.2016 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 146/1, położonej w miejscowości Ruciane-Nida. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  1. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 1 858,00 zł.
  2. Ujawniona w księdze wieczystej KW OL1P/00004795/1.
  3. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 1 858,00 zł.
  4. Cena sprzedaży brutto wyniesie 2 285,34 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 427,34 .
  5. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
  7. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 09.12.2016 roku do dnia 30.12.2016 roku.
Data powstania: piątek, 9 gru 2016 12:52
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 09:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2017 10:28
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2195 razy