BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na podstawie                     art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami                               (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Wygryny, Gmina Ruciane-Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 217/3.
 3. Powierzchnia łączna: 200 m2.
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do: właściciela działki nr 3098/8, obręb geod. Wygryny, właściciela działki nr 217/2, obręb geod. Wygryny, oraz właściciela działki nr 217/6, obręb geod. Wygryny w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXVIII/217/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
 5. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 6. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 19 392,00 zł.
 7. Ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00013666/4.
 8. Cenę sprzedaży ustalono w kwocie 20 000,00 zł.
 9. Sprzedaż budynku jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
 10. Przetarg ograniczony jest do: właściciela działki 3098/8, obręb geod. Wygryny, właściciela działki nr 217/2, obręb geod. Wygryny, oraz właściciela działki nr 217/6, obręb geod. Wygryny.
 11. Nabywca ponosi koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09.12.2016 r. do 30.12.2016 r.
Data powstania: piątek, 9 gru 2016 12:56
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2016 09:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2017 10:28
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2257 razy