BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.18.2016 Ruciane-Nida, 21 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 r. ( czwartek ) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXIV sesji Rady Miejskiej w dniu

30 listopada 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,

  • ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie na 2017 rok,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

8. Interpelacje radnych.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach. 

Data powstania: środa, 21 gru 2016 13:25
Data opublikowania: środa, 21 gru 2016 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 gru 2016 07:31
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1955 razy