BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku )

Nr geod. 691, Pow. 760 m2
Położenie: Ruciane-Nida ul. Kowakik
KW 13020,
Opis:
Przedmiotem sprzedaży jest działka budowlana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena 28.940,00 zł

1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, w wykonaniu uchwały nr II/13/2006 Rady Miejskiej Ruciane-Nidzie, z dnia 5.12.2006 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Przetarg ustny nieograniczony ustala nabywcę i cenę sprzedaży działki. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży, przed spisaniem umowy notarialnej. Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj.
od dnia 23.01.2007 roku do dnia 13.02.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Data powstania: wtorek, 23 sty 2007 10:10
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2007 12:03
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lut 2007 14:39
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2977 razy