BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ruciane-Nida planuje przeprowadzić w 2018 r.

Gmina Ruciane-Nida, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarska w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000.00

I

2.

Przebudowa drogi gminnej nr 172508N ul. Harcerska w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

I

3.

Przebudowa drogi gminnej nr 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

250.000,00

II

4.

Przebudowa drogi gminnej 172009N – Niedźwiedzi Róg

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

II

5.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Onufryjewo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II

6.

Remont drogi gminnej nr 172013N Karwica-Hejdyk

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

120.000,00

II

7.

Projekt i wykonanie przebudowy mostu w miejscowości Wygryny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

200.000,00

II

8.

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3.672.565,00

II

9.

Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

508.345,08

II

10.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Usługi

Przetarg nieograniczony

805.000,00

IV

11.

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych w 2019 r. 

Usługi

Przetarg nieograniczony

360.417,00

IV

 

 

 

Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 09:14
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 09:19
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2043 razy