BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 30.11.2004 roku ) niżej wymienionej:

ozn. nr geod. 115/23, o pow. 101 m2,
położonej w Rucianem-Nidzie ul. Dworcowa.
przeznaczonej pod handel i gastronomię.
Cena netto 51.400,00 zł
KW13032


1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 115/13, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie nr V/39/2007 z dnia 31.01.2007 roku, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 22% podatek VAT oraz koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży.

4.Na wniosek nabywcy cena sprzedaży zostanie rozłożona na 10 rat rocznych.

5.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie tut. Urzędu tj. od 23 maja 2007 roku do dnia 13 czerwca 2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: środa, 23 maj 2007 10:55
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2007 11:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 cze 2007 13:28
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3182 razy