BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ruciane-Nida planuje przeprowadzić w 2019 r.

Gmina Ruciane-Nida, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Utworzenie parków wiejskich w miejscowościach Wojnowo i Wygryny

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

307.003,57

I

2.

Adaptacja istniejącego budynku położonego w Rucianem-Nidzie przy ul. Słonecznej na Centrum Turystyki i Rekreacji

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

508.345,22

I

3.

Przebudowa drogi gminnej nr 172512N ul. Ogrodnicza w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

936.034,37

II

4.

Przebudowa ul. Krajeckiego wraz z dojazdami do ul. Kolejowej i  Polnej w Rucianem-Nidzie w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Regionie Gurjewskim poprzez modernizację dróg”

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

310.000,00

II

5.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

2.410.594,63

II lub III

6.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola miejskiego w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

435.973,96

II lub III

7.

Usługa bankowa związana z udzieleniem długoterminowego kredytu w wysokości 4.600.000 zł (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ruciane-Nida oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

Usługi

Przetarg nieograniczony

664.00,00

III

8.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.000.000,00

IV

9.

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych w 2020 r. 

Usługi

Przetarg nieograniczony

343.946,00

IV

 

Data powstania: wtorek, 8 sty 2019 08:47
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2019 08:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1726 razy