BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 1 czerwca 2007

Obwieszczenie

Na podstawie art.32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami)

informuję

o wydaniu w dniu dzisiejszym, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida od około km 102+700 do około km 105+600.

Jednocześnie informuję, iż strony postępowania mogą wnieść odwołanie od decyzji za moim pośrednictwem, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 1 cze 2007 08:25
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2007 08:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:09
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 4478 razy