BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ukta
2. Numer działki : 205/2
3. Powierzchnia działki : 2.549 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 15505
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 52,03 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego nr 23 w Ukcie . Do lokalu mieszkalnego nr 1 przynależy piwnica i garaż o pow. 25,29 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 150/1000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 23 składa się z 8 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wraz z udziałem w gruncie wynosi 36.800,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 3.680,00 zł.
(słownie złotych : trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży wynoszące 500,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr VII/61/2007 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 kwietnia 2007 roku została przeznaczona do sprzedaży.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści, tytułem nabycia na własność lokal mieszkalny z udziałem w gruncie wyżej wymienionym, kwotę 3.680zł + 500,00 zł = 4.180,00 zł w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10.Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11.06.2007 r. do dnia 2.07.2007r.

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2007 11:31
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2007 11:35
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2007 14:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2935 razy