BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia drobne uprawy rolne,
-Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
-Numer działki – 364/1
-Numer KW – 12960
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 239 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,20 zł/m2 rocznie brutto.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 1 roku.
2. Ww. nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za część roku następnego do 31 marca.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 6 czerwca 2007 r. do dnia 29 czerwca 2007 r.
Data powstania: środa, 6 cze 2007 12:53
Data opublikowania: środa, 13 cze 2007 12:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2007 10:08
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2846 razy