BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami):

Nr geod. 14/1, pow. 300 m2,
położona Wierzba
KW 21032
Przedmiotem sprzedaży jest działka będąca drogą a przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 13/1.

Cena sprzedaży: 11.380,00zł
+ 22% VAT tj. 2.503,60 zł = 13.883,60zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży


1.Powyższa działka przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 13/1 zgodnie z uchwałą nr VII/63/2007, z dnia 26 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działki może wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 15.06.2007 roku do dnia 6.07.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: piątek, 15 cze 2007 14:05
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2007 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lip 2007 11:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2762 razy