BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia pod rekreację i wypoczynek,
-Położenie nieruchomości – Krzyże,
-Numer działki – 91/13
-Numer KW – 13628
-Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1000 m2,
-Wysokość czynszu – zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 1,50 zł/m2 rocznie + 22% VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
2. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca każdego roku.
4. Burmistrz miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
5. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
6. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 22 czerwca 2007 r. do dnia 12 lipca 2007 r.
Data powstania: piątek, 22 cze 2007 10:03
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2007 12:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lip 2007 08:04
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2711 razy