BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 1. Opis nieruchomości – teren komunikacji.
 2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida.
 3. Numer działki –  229/293.
 4. Numer KW – OL1P/00012411/5.
 5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 11 m2
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,35 zł/m2 + VAT rocznie.
 7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jesr do wydzierżawienia na okres 3 lat.
 8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest w części: tereny istniejących usług adoptowanych, w części tereny istniejącej zabudowy wielorodzinnej adoptowane. 
 9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
 10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
 11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
 12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 07 czerwca 2019 r. do dnia 29 czerwca 2019 r.

 

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 13:24
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 10:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jerzy Waszkiewicz
Artykuł był czytany: 1221 razy