BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2018 roku poz. 2204 z późn.zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ruciane - Nida, Gmina Ruciane - Nida.
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 298/1
 3. Powierzchnia działki: 132 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Ruciane - Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej Ruciane - Nida nr XI/93/2019, z dnia 29 maja 2019 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 300, położonej w obrębie Ruciane - Nida.
 5. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00012960/8
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi 11 121,00 zł.
 8. Cena sprzedaży brutto wyniesie 13 678,83 zł, ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2 557,83 zł.
 9. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni   tj. od dnia 07.06.2019 roku do dnia 28.06.2019 roku.

Data powstania: piątek, 7 cze 2019 11:10
Data opublikowania: piątek, 7 cze 2019 11:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lip 2019 14:00
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Maja Kosiorek
Artykuł był czytany: 1322 razy