BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania terenu przyległego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Nr 261, poz. 2603):

Nr geod. 211/5, o pow. 46 m2
i nr geod.211/6, o pow. 27 m2
położonych Ruciane-Nida ul. Ogrodowa
KW 13038

Przedmiotem sprzedaży są 2 działki przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 214/5 i 213/7.

Cena sprzedaży - 1.770,00zł + 890,00 zł
+ 22% VAT tj. 585,20 zł = 3.245,20 zł
+ koszt przygotowania
dokumentacji do sprzedaży


1.Powyższe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowanie terenu przyległego ozn. nr geod. 214/5 i 213/7 zgodnie z uchwałą nr VII/67/2007, z dnia 26 kwietnia 2007 roku Rady Miejskiej Ruciane-Nida, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.Nabywca cenę sprzedaży działek może wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie lub może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie jej na raty roczne.
Umowa notarialna sporządzona zostanie na koszt nabywcy.

3.Protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do spisania umowy notarialnej w sprawie sprzedaży.

4.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu tj. od dnia 28.06.2007 roku do dnia 19.07.2007 roku a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Data powstania: czwartek, 28 cze 2007 13:31
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2007 12:21
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2007 08:04
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2967 razy