BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, dnia 10 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.0002.07.2019

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 14 czerwca 2019 r. (piątek)  na godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida IV nadzwyczajną ( XII kolejną) sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad IV nadzwyczajnej (XII kolejnej ) sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2026,
  2. dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy Gminy Ruciane-Nida z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego,
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ruciane-Nida z Nadleśnictwem Maskulińskie na wspólną realizację zadania inwestycyjnego,
  6. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida na rzecz ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie,
  7. zgłoszenia sołectwa Osiniak do inicjatywy Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.
 1. Zamknięcie obrad IV nadzwyczajnej (XII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane - Nida

Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 13 cze 2019 07:14
Data opublikowania: czwartek, 13 cze 2019 07:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 cze 2019 14:38
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1222 razy