BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 12 czerwca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.
0002.08.2019                     

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu:
  • z XI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2019 r.
  • z IV nadzwyczajnej (XII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 14 czerwca 2019 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2019 r. oraz w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 7. Raport o stanie Gminy Ruciane - Nida za 2018 rok:
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018 r.,
  2. debata nad raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania  budżetu Gminy  Ruciane-Nida za 2018 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego:
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.,    
  3. opinia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej,
  4. dyskusja nad sprawozdaniem,
  5. podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida  za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego Gminy.
 9. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:
  1. przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Rucianem-Nidzie na pokrycie straty bilansowej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Zapytania mieszkańców.
 13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

Agnieszka Kręciewska

 

 Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida  do uczestnictwa w obradach.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 14 cze 2019 08:18
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 08:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 cze 2019 13:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1280 razy