BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Ruciane-Nida planuje przeprowadzić w 2020 r.

Gmina Ruciane-Nida, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidziany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ruciane-Nida

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

157.000,00

I

2.

Budowa zaplecza sportowego przy ul. Słonecznej w Rucianem-Nidzie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300.000,00

II

3.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ruciane-Nida

Usługi

Przetarg nieograniczony

1.300.000,00

IV

4.

Realizacja dowozu dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek na podstawie biletów miesięcznych w 2021 r. 

Usługi

Przetarg nieograniczony

336.660,00

IV

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 15 sty 2020 14:24
Data opublikowania: środa, 15 sty 2020 14:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1322 razy