BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego PD-3410/11/2007 w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi w m. Wygrany na terenie gminy Ruciane-Nida” zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu okazała się: oferta oznaczona w postępowaniu nr „2”, tj. firmy: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2. Cena oferty – 282 819,49 zł brutto. Oferta w łącznej punktacji, w której jedynym kryterium była cena uzyskała – 100 pkt.
W postępowaniu wpłynęła druga oferta firmy: PUDIZ Sp. z o. o., 10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 21. Cena oferty – 412 042,81 zł brutto. Oferta w łącznej punktacji, w której jedynym kryterium była cena uzyskała – 68,64 pkt
Data powstania: wtorek, 28 sie 2007 11:19
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2007 11:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2007 11:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3089 razy